Enhetschef IT

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Om tjänsten

Enhetschef IT

Tjänst: Enhetschef IT

Företag: Folkhälsomyndigheten

Sista ansökan: 2020-12-10

Ansökan: Ansök här

Enhetschef

Vi söker dig som vill vara enhetschef i en utvecklingsfas med analys, strategi och vägval där vi analyserar nuläge och ett önskat nyläge för IT-verksamheten. En utvecklingsfas som innebär att leda IT-verksamheten i en förändring som syftar till förstärkt förmåga att stötta myndighetens verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Vad ska du jobba med?

Du vill leda verksamheten med effektiv IT-leverans, med digitalisering samt att strukturerat fånga verksamhetens behov och omsätta dem i digitala tjänster.

Du förstår och vill främja verksamhetsnyttan med IT och vill arbeta med att säkerställa att vår hantering av information är ändamålsenlig, användbar för vår verksamhet samt följer lagar och regler. Du kommer att ansvara för att myndigheten tar fram och förvaltar rätt strategier inom IT samt vill arbeta helhetsinriktat med att utvecklingen inom området sker enligt framtagna strategier.

Enhetschefen har personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet . Enheten tillhör en ny avdelning inom myndigheten. Det betyder att din roll kommer att innebära ett gemensamt ansvar för helheten kring att bygga upp både enhet och avdelning i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag. Din roll i avdelningens ledningsgrupp med gemensamt ansvar för helheten kommer vara viktig del av uppdraget. Att leda delar och helheten i en förändringsfas kommer att prägla ditt uppdrag starkt.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:

 • vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
 • sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
 • säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
 • skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen
 • tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag
 • ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirerar och motivera till utveckling

Vem söker vi?

Behörighetskrav

För denna befattning har följande behörighetskrav fastställts: Du ska ha en akademisk examen samt ha erfarenhet som IT-chef med ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och budget.

Bedömningsgrunder

För denna befattning har följande bedömningsgrunder fastställts

Mycket stor vikt läggs vid

 • Flerårig erfarenhet av arbete med verksamhetsnära utveckling och digitalisering
 • Erfarenhet att leda grupper i förändringsarbete
 • Erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet
 • Personliga egenskaper så som kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, ansvarstagande, beslutsmässighet och flexibilitet

Stor vikt läggs vid

 • Erfarenhet från statlig myndighet
 • Erfarenhet av att genomfört offentliga upphandlingar inom IT-området
 • Erfarenhet av leverantörsstyrning och kravarbete
 • Kunskap om och/eller erfarenhet av att införa agila arbetssätt och agila kontrakt inom en IT-organisation

Vikt läggs vid

 • Erfarenhet av att arbeta med statlig värdegrund och tjänstemannarol

Vad gör enheten?

Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-driftmiljö samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av IT-system. Enheten ansvarar även för en samordnad och kostnadseffektiv process för inköp av IT-relaterad utrustning, licenser och konsulttjänster.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?

Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen

Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Patric Winther, telefon 010- 205 23 14.
Fackliga företrädare är för SACO Jim Werngren, telefon 010-205 24 79, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Ansök senast 2020-12-10 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05349-2020-2.1.1

Senaste artiklarna

Lär dig mer!

Professional

Whitepaper

Contact center

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.