IT-chef

Om tjänsten

IT-chef

Tjänst: IT-chef

Företag: Brottsförebyggande Rådet

Sista ansökan: 2022-02-27

Ansökan: Ansök här

Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör myndigheten genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsföre-byggande arbete, i första hand till regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Hos Brå får du känna att du gör skillnad tillsammans med kompetenta medarbetare och kollegor i en engagerande miljö. Vi är cirka 150 medarbetare och finns på Tegnérgatan i centrala Stockholm.

Om jobbet

IT-enheten ansvarar för att driva, utveckla och samordna Brås IT-verksamhet, genom att vara ett strategiskt och operativt IT-stöd för hela myndigheten. Enheten ansvarar för myndighetens IT-arbetsplats, interna IT-support, IT-säkerhet samt förvaltning och utveckling av myndighetens statistiksystem och interna stödsystem. Enheten ansvarar vidare för Brås utlokaliserade servrar samt för IT-samordning med myndigheter inom rättsväsendet. I enhetens uppdrag ingår även att ge råd, stöd och service inom sina ansvarsområden, att ständigt förbättra och utveckla processer, rutiner och arbetssätt samt säkerställa att arbetet utgår från och följer gällande lagar, avtal och bestämmelser.

Som IT-chef ansvarar du för att driva, utveckla och leda IT-enhetens arbete med ett särskilt fokus på det digitaliseringsarbete som har inletts på myndigheten med målsättningen att stärka Brås förmåga att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. En förutsättning för att lyckas med det är ett nära samarbete med övriga verksamheter på Brå samt att fortsätta utvecklingen av interna processer och arbetssätt på enheten så att de stödjer det arbetet. Som IT-chef har du ekonomi- personal- och arbetsmiljöansvar för ca 21 medarbetare med olika kompetenser inom IT-området. Eftersom myndigheten har ett nära samarbete med övriga rättsvårdande myndigheter har du även externa kontakter inom området.

Du rapporterar till förvaltningschefen, som också är ställföreträdande generaldirektör och du tillhör myndighetens ledningsgrupp där du bidrar till det myndighetsövergripande arbetet.

Vi söker dig som har

  • Akademisk examen inom IT eller annan utbildning som Brå anser som relevant
  • Erfarenhet som gett teknisk kompetens och förståelse för infrastruktur och systemutveckling
  • Erfarenhet av arbete med IT-säkerhet
  • Erfarenhet av att leda medarbetare i förändring
  • Chefserfarenhet från offentlig sektor med personal och ekonomiansvar

Det är meriterande om du har arbetat med utveckling av informationsintensiva och komplexa system. Vidare är det meriterande om du har förståelse för och har arbetat i en organisation som tillämpar agil systemutveckling.

Som IT-chef arbetar du nära verksamheten, så det är viktigt att du är lyhörd, har förmågan att skapa goda relationer och sätta dig in i organisationens verksamhet, behov och förutsättningar. För att lyckas i uppdraget behöver du därför vara strategisk, ha en helhetssyn och vara kommunikativ. Vidare är du mål- & resultatinriktad, strukturerad och en utvecklingsinriktad ledare som kan skapa en tydlighet i enhetens uppdrag och förväntningar både för verksamheten och för medarbetarna på enheten. Du engagerar och involverar dina medarbetare med ett tillitsbaserat förhållningssätt vilket kräver en tydlighet, tillgänglighet och ett förtroende för dina medarbetare.

Anställningenär en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Brå tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Vihar ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald.

Läs gärna mer om Brå och vilka förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html

Närmare upplysningarlämnas av förvaltningschef Björn Borschos tfn 08-527 584 18 eller HR-chef Linda Boström Melander tfn 08-518 324 24.Facklig kontaktperson för SACO är Li Hammar, 08-518 324 29, och för ST är det Oliver French, 08-527 584 81.

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2022. För att söka jobbet gå in på Brå.se under lediga jobb. Ange diarienummer 2.1.1-0053/22 på ansökan.

Senaste artiklarna

Lär dig mer!

Professional

Whitepaper

Contact center

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.