Utvecklingsstrateg – digitala kundtjänstlösningar till Serviceförvaltningen

Om tjänsten

Utvecklingsstrateg – digitala kundtjänstlösningar till Serviceförvaltningen

Tjänst: Utvecklingsstrateg – digitala kundtjänstlösningar till Serviceförvaltningen

Företag: Stockholm Stad

Sista ansökan: 2022-01-30

Ansökan: Ansök här

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet, rekryteringsstöd, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 370 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens – Öppenhet – Respekt – Ansvar

Arbetsplatsen och uppdraget

Inom Serviceförvaltningens nyinrättade utvecklingsavdelning söker vi en utvecklingsstrateg som är intresserad av att bidra till Stockholms stads digitala resa.

Utvecklingsavdelningen inrättas från den 1 januari 2022 med uppdrag att leda och driva förvaltningsövergripande verksamhetsutveckling i samarbete med övriga avdelningar.

Utvecklingsavdelningen har rollen som motor och verkar tvärfunktionellt med både chefer och medarbetare inom övriga avdelningar. Serviceförvaltningens huvuduppdrag är att ge en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna samt att effektivisera stadens administrativa funktioner genom de möjligheter som en ökad digitalisering ger.

En stor del av utvecklingsuppdragen inom avdelningen kommer därför att ha en digital agenda och vara kopplade till stadens centrala system, samt serviceförvaltningens egna ärendehanteringssystem. Inom avdelningen ligger ansvaret för styrmodell och objektägande i förvaltning- och utveckling av de system och plattformar förvaltningen har ägandeskap för.

Utvecklingsavdelningens förvaltningsövergripande ansvar:

 • Driva verksamhetsutveckling genom att tillvara digitaliseringens möjligheter inom hela förvaltningen med målet att effektivisera stadens administration samt uppnå effekthemtagningar via ärendehanteringssystemet
 • Styrning- och uppföljning samt informationssäkerhet och dataskydd
 • Strategisk- och operativ IT och telefoni
 • Förvaltning och utveckling av system/objekt förvaltningen äger eller förvaltar.

Vi söker nu en utvecklingsstrateg, med uppdraget som objektledare, som vill vara en del i vår utvecklingsresa av nya lösningar för kontaktcentertjänster i Stockholms stad.

Välkommen med ditt unika bidrag!

Din roll

Stadens kontaktcentertjänster ska bidra till att uppfylla verksamheternas behov av kvalitet, stabilitet, kostnadseffektivitet och flexibla och utvecklingsbara lösningar för att kunna möta förändrade förutsättningar och behov och kunna ge invånare och företagare service med hög kundnöjdhet.

Som objektsledare kommer du initialt att medverka i stadens införandeprojekt för nya kontaktcenterplattformstjänster under 2022. Sedan får du ett ansvar vid överföring till förvaltning och utveckling av objektet för kontaktcenterplattformen inom hela staden.

Exempel på arbetsuppgifter initialt:

 • Etablera effektiva samarbetsformer med samtliga förvaltningar och bolag som framöver nyttjar den nya kundtjänstplattformen
 • Översätta behov till funktionella krav och utveckling. Att medverka i framtagning av verksamheternas utveckling av kommande kundtjänstplattformslösning
 • Bidra till att samla och sammanställa verksamheternas utvecklingsbehov
  du samverkar och bygger nätverk med stadens
 • Kundstjänstorganisationer inom förvaltning och bolag i enlighet med styr- och samverkansmodellen pm3.

Dina kompetenser och erfarenheter

Som objektsledare har du

 • Akademisk utbildning inom systemvetenskap, ekonomi eller annan relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten
 • Erfarenhet av införande av kontaktcenterplattformar eller utveckling av tjänster inom ramen för ett kontaktcenter
 • God branschkunskap och erfarenhet av telefoni och kontaktcenterlösningar
 • God förståelse för kopplingar från kontaktcenterlösningar till andra system som ärendehantering, chatt och bemanningsplanering och liknande
 • Erfarenhet och kompetens inom kontaktcenter
  arbetat med pm3 styr- och samverkansmodell
 • Erfarenhet av ledande roll, helst från kontaktcenter
 • Erfarenhet av budget- och prognosansvar
 • Dokumenterad erfarenhet och kunskap om traditionell och agil projektmetodik.

Vem du är

För att vara framgångsrik i rollen har du pedagogisk insikt, där du som god lyssnare och kommunikatör anpassar ditt sätt att förmedla behov och budskap så att mottagare med olika förutsättningar förstår. Du behöver således vara konsulterande och kunna förklara tydligt och skapa engagemang som rådgivande expertis samt bemöta professionellt på olika nivåer i organisationen.

Du har struktur, organisatorisk förmåga och vana att leda tvärfunktionella grupper att leverera mot inställt mål med kvalitet och resultat. Du har god förmåga att se helhetsperspektivet och trivs med att driva både strategiskt och operativt arbete. Du har stor vana och trivs med att arbeta tillsammans med många olika kontaktytor och har lätt för att hantera oförutsedda vändningar och beslut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Senaste artiklarna

Lär dig mer!

Professional

Whitepaper

Contact center

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.