Poly: Så kommer vi att samarbeta under 2023

samarbete Kommunikationsföretaget lyfter tre trender för samarbete under nästa år.

Poly: Så kommer vi att samarbeta under 2023

Det har dykt upp många nya metoder och tekniklösningar för att främja samarbete under de senaste åren, inte minst i efterdyningarna av coronapandemin. Poly, som levererar olika typer av utrustning för möten, kommer med tre trendspaningar om hur vi förväntas samarbeta under nästa år.

Till att börja med förutspår Poly att termen hybridarbete kommer att få en tydligare definition och vara mer accepterat som ett sätt att arbeta tillsammans på företag. Man beskriver 2022 som en period då vi utforskade möjligheterna med hybridarbete och testade olika slags teknisk utrustning, men att det fortfarande finns stora skillnader mellan olika företag och branscher. Under 2023 kan vi i stället förvänta oss en samsyn i vad hybridarbete innebär och att den samsynen spänner sig över olika företag och branscher.

Den andra trenden handlar om den tekniska utrustning som vi använder för att kommunicera i samband med möten. Här tror Poly att allt fler kommer att diversifiera utrustningen och anpassa den utifrån situationen och vilket slags rum den är tänkt att användas i. Poly tror att fler företag kommer att utforska de möjligheter som öppnar sig med olika slags kommunikationsutrustning, allt ifrån mindre, personliga enheter till videobar-enheter som är anpassade för stora mötesrum med många deltagare.

Kombination av digitala och fysiska möten

Även om vi blir bättre på att genomföra olika slags digitala möten tror Poly att den mänskliga kontakten kommer att vara tongivande under 2023. Även om vi har lärt oss att anpassa samarbet utifrån de rådande förutsättningarna så kommer vi att vilja träffas i fysiska möten även fortsättningsvis. Poly tror att en kombination av digitala och fysiska möten baserat på vilka behov som medarbetarna och arbetsuppgifterna ställer kan göra samarbetet med effektivt och värdefullt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.