Positivt för Sagem

Det franska teknikföretaget Sagem presenterade ett starkt resultat för år 2004. Försäljningen uppgick till 32,8 (29,3) miljarder kronor, en ökning med 12,3 procent jämfört med helåret 2003. Intäkter före finansiella kostnader och bolagsskatter visade 18,8 (15,5) miljarder kronor vilket är en ökning med 22,1 procent jämfört med 2003. 2004 års nettointäkter ökade med 27 procent till 1,23 (0,974) miljarder kronor.

Enligt Sagem står Divisionen Communication för den starkaste utvecklingen där den totala försäljningen ökade med 14,9 procent under hela 2004 jämfört med året innan. Samtliga produktområden har ökat sin försäljning, men det är framför allt mobiltelefoner och bredbandsteknik som har växt.

– För Sagem Communication Nordic var 2004 väldigt positiv, dels för att vi dubblade försäljningen av digital-tv-boxar, men också för att vi fick in en fot på den expansiva mobiltelefonmarknaden. Vi har ökat från tre till elva anställda under perioden, säger Christopher von Wachenfelt, vd Sagem Communication Nordic.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.