Post- och telestyrelsen på Telias sida i striden

[UPPDATERAD] TDCs krav på Teliasonera är inte rimligt. Det slår Post- och telestyrelsen, PTS, fast och deklarerar samtidigt att myndigheten inte kommer att back upp TDC i den aktuella samtrafikstriden.

Priset är en avgörande faktor när en operatör vill begära samtrafik från en konkurrent, med hjälp av PTS. TDC vill ta ut 10,4 öre per minut, vilket är mer än dubbelt så mycket som övriga operatörer begär. Därför tycker PTS att Teliasonera gott kan vägra att skicka samtal till TDCs kunder. Myndigheten tänker inte gå TDCs ärende den här gången.

”PTS vill tydliggöra att syftet med samtrafikregleringen bland annat är att dominerande operatörer inte ska kunna ta ut överpriser. Avsikten är dock inte att en oreglerad operatör ska kunna tillskansa sig villkor som denne inte skulle kunna uppnå genom kommersiella förhandlingar på en konkurrensutsatt marknad, genom att åberopa motpartens samtrafikskyldighet.”, skriver PTS i ett pressmeddelande.

På lika villkor

Teliasonera välkomnar naturligtvis beslutet från PTS, där operatören får stöd för sin hållning i frågan.

– Teliasonera har hela tiden varit tydliga i sina krav och baserat dessa på de krav som PTS har ställt på TDC Song och som gäller övriga stora teleoperatörer i landet. Vi har vid upprepade tillfällen gett TDC Song möjligheten att teckna avtal med Teliasonera på ömsesidiga och likvärdiga villkor. Tyvärr har de vägrat. Vi vill naturligtvis inte stänga av trafik men vi måste ha ett kommersiellt avtal med affärsmässiga villkor, förklarar Malin Frenning, chef för Teliasoneras grossistförsäljning.

Hon utgår nu ifrån att TDC ska skriva på ett samtrafikavtal.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.