Postnord utvecklar med m2m-kommunikation

3G Postnord går in i en satsning på m2m tillsammans med Telia. Data från bilarna ska samlas in automatiskt via 3g-nätet och styra hur rutterna planeras.
Båda parter tror att det finns mycket att utforska inom m2m och skapar ett innovationsforum för att komma vidare.

Postnord utvecklar med m2m-kommunikation

Samarbetet mellan Postnord och Telia startar med ett pilotprojekt där man under våren kommer att installera m2m-utrustning i ett tjugotal av Postnords bilar i Stockholm. De kommer bland annat att kunna kartlägga vägnätet på företagets rutter, hur trafikflödet ser ut under olika tider på dygnet och hur kvaliteten på vägunderlaget är. Det öppnar också upp möjligheten att avgöra hur bra chaufförerna lyckas med sin ecodriving.

– Tidigare har vi samlat in all data manuellt, nu kommer vi istället att få tillgång till den automatiskt via 3g-nätet. Att vi kan följa bilarna över tid och sammanställa all data gör att vi får bättre grundförutsättningar när vi planerar postens rutter. Det innebär att vi kan effektivisera vårt arbetssätt, något som både gynnar företaget och skapar kundnytta, säger Peter Brännström, produktionschef på Postnord.

Det här pilotprojektet stöds av Vinnova och KTH och Springworks är också inblandade.

Steg 2 – innovation

I framtiden skulle de uppkopplade bilarna kunna kommunicera direkt till Postnords kunder, genom att bilen skickar ett automatiskt sms till mottagaren när leveransen är på väg eller meddelar avsändaren när paketet är levererat. Det är ett användningsområden för m2m-tekniken som Peter Brännström ser framför sig.

Postnord och Telia ska gemensamt utforska vilka ytterligare som ligger outnyttjade. Det ska de göra inom ramen för ett innovationsforum.

– Samarbetet mellan Telia och Postnord är ett bra exempel på hur innovation fungerar inom m2m. Företag kopplar upp delar av sin verksamhet och kan på så sätt effektivisera befintliga processer, då uppstår plötsligt även möjligheter till helt nya tjänster genom att använda m2m-tekniken och de data som samlas in, säger Hans Dahlberg, chef för Teliasonera Global M2M Services.

Han pekar på att data som samlas in från Postnords bilar kan användas för att uppdatera kartor eller mäta mobiltäckningen. Data som samlas in över hela landet kan visa sig vara värdefull för myndigheter, företag och organisationer.

Fakta

Kort om m2m

M2m står för maskin-till-maskin och är tekniska lösningar som gör att maskiner kan kopplas upp och kommunicera med andra maskiner och system. Det kan antingen ske över trådlösa eller fasta nätverk.

Inte minst mobiloperatörerna ser m2m som ett starkt tillväxtområde och Norden pekas ofta ut som en region i framkant.

Branschorganisationen Gsma tror att det under 2014 ska finnas 250 miljoner m2m-uppkopplingar globalt.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.