PTS: 700 MHz-bandet bäst för kommersiella tjänster

3G För ett knappt år sedan fick PTS uppdraget att utreda hur 700 MHz-bandet bäst skulle komma till användning. Nu har myndigheten presenterat sin förstudie.

PTS gör bedömningen att den bästa nyttan med 700 MHz-bandet är kommersiellt mobilt bredband. Enligt PTS består det positiva i minskade kostnader för operatörerna, som då kan sänka konsumentpriserna om konkurrenssituationen är fungerande.

”Ett tillskott av kapacitet till ip-baserade mobilnät förbättrar generellt möjligheten till nya och innovativa tjänster. Att tillföra frekvenser för mobilt bredband möjliggör därmed för flera typer av tjänster i 700 MHz-bandet”, skriver PTS vidare i rapporten.

Så få krav som möjligt

Myndigheten rekommenderar också att frekvenserna ska tilldelas som blocktillstånd, genom urvalsförfarande och att kraven ska vara så få som möjligt vad gäller teknik och tjänster.

Ett annat potentiellt område som PTS studerade var möjligheten att använda dedikerat utrymme i 700 MHz-bandet särskilt för mobilt bredband för samhällsviktiga tjänster, men där skriver myndigheten i sin förstudie att det idag inte finns tillräcklig grund för att avsätta utrymme för den typen av tjänster.

Goda möjligheter att skydda tv-frekvenser

Slutligen konstaterar myndigheten att det finns goda möjligheter att skydda frekvenser som används för tv-sändningar under 700 MHz-bandet, och att det därför inte ska vara en anledning till att förhindra tilldelning av bandet.

PTS utredningsförslag är nu ute på remiss till 27 mars. Regeringen beslutade i februari förra året att 700 MHz-bandet ska göras tillgängligt för andra tjänster än marksänd digital-tv.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.