PTS avbryter spektrumauktion

PTS har beslutat avbryta den pågående auktionsprocessen för tillstånd att använda radiosändare i 2010-bandet.

Orsaken till avbrottet är att EU-kommissionen har inlett en konsultation angående harmonisering av 2010 MHz-bandet. Då PTS bedömer att detta ändrar förutsättningarna för den auktion som var planerad till den 8 december 2011 avbryter myndigheten därför den pågående auktionsprocessen.

Stor efterfrågan

Det aktuella frekvensbandet omfattar totalt 15 MHz (2010–2025 MHz) och är designat för fast och mobil radio. Behovet är redan nu stort, och förväntas enligt PTS bli allt större, i takt med den ökade efterfrågan på bland annat mobila bredbandstjänster.

Ursprungstanken var att ett enda nationellt tillstånd skulle auktioneras ut, då myndigheten tidigare konstaterat att fler än en tillståndshavare i frekvensbandet inte vore effektivt. Exempelvis om radiosändare skulle behöva koordineras med operatörer i kringliggande områden eller om tillstånden skulle baseras på små geografiska ytor som kommuner.

Ändrade spelregler

Processen inom EU kan dock leda till att 2010 MHz-bandet harmoniseras för en specifik tillämpning på EU-nivå. I konsultationen finns två huvudsakliga scenarier för teknisk harmonisering omnämnda, vilka också påverkar framtida tillgång till utrustning och bilaterala koordineringsavtal.

Eftersom det är viktigt att alla intressenter har tillgång till all relevant information för att korrekt kunna värdera tillståndet i bandet sätter PTS tillfälligt p, men man har för avsikt att genomföra auktionen så snart som möjligt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.