PTS avslår Polisens begäran

Rikspolisstyrelsen får inte behålla de frekvenser i 400 MHz-bandet som Polisen idag använder för sitt radiokommunikationssystem S80. PTS vill i stället omplanera utrymmet i 400 MHz-bandet för att komma åt bristen på frekvensutrymme i framför allt storstäderna.

PTS avslår Rikspolisstyrelsens begäran om att få behålla frekvenserna med motiveringen att hela 400 MHz-bandet ska omplaneras så att dagens brist på frekvenser, som framför allt finns i storstäderna, ska försvinna. Dessutom vill man att alla användare av mobil radio ska få utrymme i frekvensbandet, vilket gör det möjligt för taxi-, bud- och annan transportverksamhet att få radiotillstånd för de kommunikationssystem som de behöver. Arbetet gör också att Tetra och andra nya digitala system kommer att få plats.

PTS påpekar i sitt beslut att Polisen sedan 1998 har vetat om att de måste flytta sin radioanvändning i 400 MHz-bandet och även har fått alternativa frekvenser för att kunna genomföra flytten. Dessa frekvenser får Polisen behålla under lång tid vilket ger Polisen möjlighet att ha S80 i drift till det är säkerställt att det nya Tetra-systemet verkligen fungerar.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.