PTS avslår Polisens begäran

Rikspolisstyrelsen får inte behålla de frekvenser i 400 MHz-bandet som Polisen idag använder för sitt radiokommunikationssystem S80. PTS vill i stället omplanera utrymmet i 400 MHz-bandet för att komma åt bristen på frekvensutrymme i framför allt storstäderna.

PTS avslår Rikspolisstyrelsens begäran om att få behålla frekvenserna med motiveringen att hela 400 MHz-bandet ska omplaneras så att dagens brist på frekvenser, som framför allt finns i storstäderna, ska försvinna. Dessutom vill man att alla användare av mobil radio ska få utrymme i frekvensbandet, vilket gör det möjligt för taxi-, bud- och annan transportverksamhet att få radiotillstånd för de kommunikationssystem som de behöver. Arbetet gör också att Tetra och andra nya digitala system kommer att få plats.

PTS påpekar i sitt beslut att Polisen sedan 1998 har vetat om att de måste flytta sin radioanvändning i 400 MHz-bandet och även har fått alternativa frekvenser för att kunna genomföra flytten. Dessa frekvenser får Polisen behålla under lång tid vilket ger Polisen möjlighet att ha S80 i drift till det är säkerställt att det nya Tetra-systemet verkligen fungerar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.