PTS beslut mot TDC Song upphävs av kammarrätten

Post- och telestyrelsen har drabbbats av ett kraftigt bakslag i kammarrätten. TDC Song har inte längre smp-status på marknaden för terminering i fasta nät och kan därför sätta vilka samtrafikavgifter de vill. PTS har överklagat domen till regeringsrätten och begärt inhibition.
Domen kan komma att påverka hela regleringen av telemarknaden.

Det var fel av PTS att rikta beslutet om smp-status på marknaden för terminering av teletrafik i fasta nät mot TDC Song Holding i juli 2004. Det borde istället har riktats mot dotterbolaget TDC Song, som äger nätverket och bedriver operatörsverksamheten. Det slår kammarrätten i Stockholm fast i en dom som kan ställa till med mycket bekymmer för Post- och telestyrelsen.

– Vi har överklagat domen till regeringsrätten med vändande post och begärt att beslutet inhiberas, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, chef för rättsavdelningen på PTS.

Myndigheten analyserar just nu om kammarrättens beslut även kan stjälpa skyldighetsbeslut mot andra operatörer. Uppenbarligen finns det en oro för det, även om Charlotte Ingvar-Nilsson nöjer sig med att konstatera att rättsavdelningen går igenom läget.

– Men det är aldrig bra för marknaden när det finns en osäkerhet om vad som gäller, säger hon.

Fritt fram höja priser

Charlotte Ingvar-Nilsson hävdar att PTS konsekvent har följt linjen att skyldighetsbesluten riktas mot moderbolag. Man motiverar det med att moderbolagen måste ha full kontroll över verksamheterna i dotterbolagen och att det är den enda modellen som ger förutsägbarhet.

– Problemet för oss blir annars att verksamheter kan flyttas mellan olika bolag i en koncern, vilket kan medföra att de undgår skyldigheterna, säger Charlotte Ingvar-Nilsson.

I nuläget gäller skyldigheterna inte längre för TDC Song. De kan till exempel höja priserna för samtrafik med andra operatörer. Men ännu finns inga signaler om att det är på gång.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.