PTS bjuder in till auktion

Det digitala mobilnätet som ska ersätta det analoga nmt 450 kommer att tilldelas efter en sluten auktion. Det nya mobilsystemet ska uppfylla behoven av mobiltelefoni i glesbygd och ersätta det analoga NMT 450 när det gäller taltjänster. Systemet ska också ge goda förutsättningar för datatjänster.

De operatörer som vill delta i auktionen ska lämna in en ansökan samt, i ett separat förseglat kuvert, uppgift om det belopp operatören är villig att betala för tillståndet. PTS kommer att granska de sökandes tekniska och finansiella förmåga att uppfylla tillståndsvillkoren och öppnandet av anbuden sker därefter, den 17 februari. Högst bud vinner.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.