PTS blundar för avslutad datalagring

Datalagringsdirektivet Efter att minst en operatör begärt snabbt besked om hur de ska agera efter EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet meddelade myndigheten att de kommer agera om operatörerna avbryter den lagstadgade lagringen av metadata.

Operatören Bahnhof har hört till de starkaste kritikerna bland svenska operatörer till lagstiftningen om datalagring. Så snart EU-domstolen meddelade sin dom där de ogiltigförklarade det EU-direktiv som de nationella lagstiftningarna bygger berättade operatörens vd att de omedelbart avbrutit lagringen och att de också rader redan lagrade uppgifter.

Andra operatörer har har intagit en något mer försiktig hållning och i går torsdag riktade Alltele en officiell förfrågan till PTS om vägledning om de nu ska upphöra med den lagring av data som EU-domstolen bedömt kränka mänskliga rättigheter och om de enligt PTS ska fortsätta att lämna ut datan till myndigheter enligt lagen om elektronisk kommunikation, LEK. Även Tele2 och Telia ska ha krävt svar från myndigheten om hur de ska göra.

PTS svarade med ett pressmeddelande där de konstaterade att de efter att ha analyserat domen inte kommer att vidta några åtgärder mot de operatörer som bestämmer sig för att bryta mot reglerna som de ser ut idag.

– Lagen om elektronisk kommunikation finns bland annat till för att värna enskildas integritet och dessa skyddsregler gäller även fortsättningsvis. Däremot ser vi stora svårigheter att vidta åtgärder utifrån de särskilda reglerna om datalagring som utgör undantag från de integritetsskyddande reglerna, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Idag på morgonen meddelade så även Alltele att de med omedelbar verkan avbryter den aktuella datalagringen och att de också raderar tidigare lagrad data.

– Alltele är tacksamt till att PTS har hanterat den nu aktuella frågan med den skyndsamhet som krävdes till undvikande av ett oklart rättsläge under en längre tid. PTS har valt att se på effekterna av EU-domstolens ogiltigförklarande av direktivet på samma sätt som Alltele, säger Paul Moonga, tillförordnad vd för Alltele som välkomnar EU-domstolens och PTS besked.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.