”PTS borde vara kravställare – inte moderator”

De flesta är nog glada att det händer något på täcknings-fronten. Men alla är långt ifrån nöjda.
NTK:s ordförande Jukka Ristijärvi är kritisk till att uppdraget som PTS fått delegerad till sig verkställs genom samråd och dialogmöten. Det krävs mer menar han.

”PTS borde vara kravställare – inte moderator”

I förra veckan inleddes det första dialogmötet mellan regionala företrädare från kommuner, intresseorganisationer och operatörer, där PTS stod som arrangör på uppdrag av regeringen. [Läs mer i länkad artikel nedan]

Jukka Ristijärvi, ordförande i NTK, tycker i grund och botten att initiativet från PTS har ett välmenande syfte. Men att stå som arrangör för dialogmöten som mest kan liknas vid ”kafferep”, är enligt honom inte rätt väg att gå för att få till bättre mobiltäckning i Sverige.

– Samråd i all ära men detta är ett ickeproblem. Parterna som PTS nu ordnar dialogmöten för talar redan med varandra. Problemet är regleringsosäkerheten och i förlängningen investeringsvilja.

Mer mandat

Jukka Ristijärvi är dock tydlig med att PTS inte har en helt enkel roll, man har ett uppdrag från staten med ramar som man ska hålla sig innanför.

Dialogmöten räcker, enligt honom, inte alls för att göra någon skillnad:

– Frågan är komplex och presenterar ett svårt politisk dilemma. Men försöket de nu gör är alldeles för tamt. Jag tycker att de borde vara lite mer påhittigare än ett kafferep för branschen. Göran Mörby borde avkräva ett mer tydligt mandat eller komma med kreativa förslag på hur man ska driva frågan på ett bättre sätt, menar Jukka Ristijärvi.

Hämmar innovationen

I förlängningen menar han att de som drabbas är den verkligt stora konsumentgruppen: företag, organisationer och offentlig verksamhet. Till exempel verksamheter som inte kan effektivisera mer på grund av otillräcklig kapacitet eller företag som inte lyckas rulla ut mobila applikationer för att täckningen är bristfällig.

– Hur ska branscher kunna växa och välfärden öka om inget händer? Parterna i de här samtalen klarar sig utan en lekledare. NTK anser att PTS behöver få en ny reglering som förflyttar myndigheten till att vara kravställare och inte moderator för en debatt i branschen. Då kan det till verklig förändring, men den startar på politisk nivå, hos Anna-Karin Hatt, säger Jukka Ristijärvi.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!