PTS fastställer lägre termineringspris

Priser PTS har nu fastställt en ny lägre nivå på termineringspriset för röstsamtal i mobilnät. Det nya priset är 7,57 öre per minut och gäller från den 1 juli 2015.

Termineringsavgift är den avgift en operatör debiterar en annan operatör för att ta emot och avsluta ett röstsamtal i sitt mobila nät. PTS inledde den 22 maj 2015 i samråd med EU-kommissionen en utredning om en ny rekommenderad termineringsnivå för röstsamtal i mobilnät. Nu har man uppdaterat den så kallade hybridmodellen som används för att beräkna kostnadsorienterade priser i mobilnäten. PTS nya kalkylmodell pekar på en prisrekommendation på 7,57 öre per minut, vilket kan jämföras med nuvarande prisnivå på 8,15 öre per minut. Ett av PTS uppdrag är att prisreglera marknaden där konkurrensen inte fungerar tillfredställande. Termineringsavgifterna har identifierats som en problematisk del av marknaden och PTS hoppas att den nya avgiftsnivån ska bidra till operatörer inte tar ut överpriser av varandra, men i förlängningen också till lägre priser för konsumenterna. De operatörer som berörs är Teliasonera, Tele2, Telenor, Hi3G, Lycamobile, TDC, Mundio, Götalandsnätet och Net1. EU-kommissionen har meddelat att man inte har några invändningar mot PTS förändring.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.