PTS: ”Mycket kostsamt att förbättra mobiluppkopplingen på tåg”

Mobilnät Det krävs en gemensam satsning för att vi ska få bättre mobiltäckning ombord på tåg enligt myndigheten.

PTS: ”Mycket kostsamt att förbättra mobiluppkopplingen på tåg”

PTS har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna för skapa bättre mobiluppkoppling ombord på svenska tåg. I rapporten pekar PTS på vikten av en gemensam ansträngning för att vi ska lyckas få förbättrad mobiltäckning på tåg.

Redan i dag har många tågresenärer behov av snabb mobiluppkoppling ombord på tåg och efterfrågan på mer kapacitetskrävande tjänster förutspås öka i framtiden. Samtidigt konstaterar PTS att dagens järnvägsnät saknar tillräcklig mobiltäckning.

Enligt myndigheten kommer det, oavsett valet av teknisk lösning, krävas en betydande utbyggnad av mobilnäten, för att uppnå god täckning ombord på tåg i hela Sverige. PTS menar att en sådan utbyggnad blir mycket kostsam och att man måste söka lösningar som kan bidra till att minska kostnaderna.

Kommer krävas statliga åtgärder

PTS kommer med ett antal förslag till åtgärder i rapporten men konstaterar att det också kommer att krävas statliga åtgärder, exempelvis i form av stödinsatser, för att säkerställa att järnvägsnätet i hela Sverige kan leva upp till kraven på god mobiltäckning.

Man efterlyser också en tydligare roll för Trafikverket, som beskrivs som en central aktör när mobiltäckningen längs järnvägsnätet ska förbättras.

Här kan du läsa hela rapporten från PTS.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.