nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

PTS ger miljoner till sju innovatörer

Inomhusnavigering, virtuell reception samt talresursinsamlare.
Det är några av innovationerna som tilldelas miljonbidrag av PTS efter en tävling i ”konverserande gränssnitt”.

  • Artikel annons 1

I februari 2018 öppnade Post- och telestyrelsen sin femtonde innovationstävling. Temat var ”Konverserande gränssnitt för alla” och trots smalt teknikområde var intresset stort. 84 företag sökte, 14 gick vidare till prototypfasen och nu har sju vinnare utsetts.

Totalt sett får dessa sju projekt dela på 18,5 miljoner kronor som fördelas beroende på ansökt summa. Maxtaket för finansiering är dock tre miljoner. Utöver dessa sju ligger fyra fortfarande kvar i prototypfasen och kan även de komma att få finansiering under våren.
– Syftet med den här tävlingen är att hitta och bidra till utveckling av innovativa lösningar som baseras på talteknologi och som stöttar kommunikation mellan människor. Lösningar som ska passa alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. De ska bidra till en bättre vardag för personer som bor eller verkar i Sverige och som använder svenska som språk. Vi vill också främja den svenska talteknologimarknaden och få fram fler svenska lösningar, framförallt med hjälp av taligenkänning och/eller talsyntes, säger Peter von Wowern, chef för enheten för digital delaktighet på PTS.

Så vilka var det då som vann? Spridningen är stor och bland företagen finns allt från privat sektor till högskolor och ideella förringar,


Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet

Projekttitel: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning
Projektbeskrivning: Utveckla ett system som ersätter/kompletterar skrivtolkning i undervisning, där simultantolkar återtalar texten utan den belastning skrivtolkar upplever.

Lingsoft 


Projekttitel: Lingsoft Delta – en lösning för tillgängliga webbsändningar 
Projektbeskrivning: Tillgängliga webbvideos i ett multimodalt användargränssnitt.

Netmore 

Projekttitel: Dialog-baserad virtuell reception och växeltelefonist för besökare till företag och flerbostadshus
Projektbeskrivning: Besökare kan hitta rätt person eller enkla ärenden. Tjänsten nås via telefon, en webbsida, eller terminal vid ingången. Dialog förs via tal och/eller skrift.

Tangar Technologies 

Projekttitel: Tangar – Inomhusnavigering i dagligvaruhandel med ett konverserande gränssnitt.
Projektbeskrivning: Tangar hjälper människor med eller utan funktionsnedsättning genom att kombinera sin unika teknik för inomhusnavigering med ett konverserande gränssnitt.

Transistor 

Projekttitel: T-TALK Next Generation 
Projektbeskrivning: En lösning för att uppfatta, förstå och minnas talad kommunikation med fler sinnen där annars hörsel, ljudmiljö, kognition och språk utgör en begränsning.

Voxo 

Projekttitel: Talande chatbot för tillgängliggörande av bankärenden. 

Projektbeskrivning: Chatbot som möjliggör för kunder att med tal utföra vanligt förekommande bankärenden på flera språk.

Wikimedia Sverige 

Projekttitel: Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech
Projektbeskrivning: Genom Wikispeech samlas fritt licensierad svensk talresurser in för talbaserade tillgänglighetslösningar

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Så blir Net1 under Teracom

I mars införlivades Net1 i Teracom och Maria Sandgren tog över som vd.
Nu avslöjar hon vilken väg företaget sak gå framöver.
– Vi har börjat titta på hur vi framöver kan bygga ut vårt mobilnät, säger hon.

De här samarbetsverktygen använder vi

Under torsdagen gick Telekom idag-konferensen Connect19 av stapeln. Fokus var den digitala arbetsplatsen och collaboration. Men hur ser det ut i verkligheten?
Vi ställde frågan om vilket samarbetsverktyg som användes till konferensdeltagarna.