Pts ger plats åt digital radiokommunikation

Pts bereder nu plats åt nya digitala kommunikationssystem i 400 MHz-bandet. Tanken är att taxi och olika bud- och transportverksamheter ska kunna använda mobil radio i frekvensbandet. Arbetet ger också plats åt tetra.

Beslutet om att bereda plats i 400 MHz-bandet är tänkt att undanröja dagens brist på frekvenser som framför allt finns i storstäderna. Det innebär också att större delen av 400 MHz-bandet läggs om, vilket berör cirka 4 000 tillståndshavare. Omläggningen innebär att de kommer att flyttas till andra frekvensområden eller få ändrad bandbredd. Arbetet med omläggningen går nu in i en slutfas, men de berörda tillståndshavarna har länge vetat att deras radioanvändning måste flyttas.

Idag är också 400 MHz-bandet dåligt utnyttjat vilket drabbat transportsektorn. Omläggningen innebär en bättre frekvensplanering. Förändringarna räknas vara genomförd till år 2007.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.