PTS granska stadsnäten

Post och telestyrelsen tänker sätta stadsnäten under lupp och i slutet av året väntas resultaten.

Hittills har det inte funnits någon systematisk kontroll av hur stadsnätsoperatörerna sköter sig men nu ska det bli ändring på den saken. Kommunikationsmyndigheten PTS göra en tillsyn för att se hur de arbetar för att uppfylla bestämmelserna om god funktion och teknisk säkerhet.

Resultatet av tillsynen väntas i slutet av året i form av en en rapport som kommer att skickas ut till samtliga stadsnätsoperatörer. Tanken är att rapporten ska ge vägledning till operatörerna om hur de kan bedriva säkerhetsarbetet för att uppfylla bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.