PTS granskar Telia, Tele2 och Telenor

Operatörer Innan en kund ingår ett avtal ska operatörerna leverera en avtalssammanfattning. Nu kommer Post- och telestyrelsen att granska hur operatörerna lever upp till kraven.

PTS granskar Telia, Tele2 och Telenor

Avtalssammanfattningen måste innehålla all väsentlig information, exempelvis priser och avtalstid. Operatörerna är skyldiga att på klart och begripligt sätt lämna information om avtalet till konsumenten och avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet, innan det ingås.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Operatören ska tillämpa villkor som innebär att avtalet gäller först när konsumenten har tagit emot sammanfattningen och bekräftat sin vilja att ingå avtalet. Reglerna gäller även avtal som ingås med slutanvändare som är mikroföretag, andra små företag respektive organisationer som drivs utan vinstsyfte, om inte kunden uttryckligen har samtyckt till att bestämmelserna frångås.

Nu inleder PTS en granskning av hur operatörerna följer reglerna om avtalssammanfattning. Tillsynen, är avgränsad till försäljning av fast bredband till konsumenter genom telefonförsäljning och kommer att rikta sig mot tre aktörer Telia, Tele2 och Telenor.

De tre operatörerna ska lämna in underlag till PTS senast den 17 juni.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.