PTS har bestämt sig – riktnumren försvinner

Reglering Efter grundligt utredande har kommunikationsmyndigheten PTS nu bestämt sig för strategin kring framtidens nummerplaner. De vill gå hela vägen och skrota skillnaden mellan fasta och mobil nummer

Förändringarna av den svenska nummerplanen kommer inte att ske över en natt, snarare räknar PTS med att det kommer att ta mer än tio år innan reformen är genomförd. Men myndigheten har, baserat på den förstudie som varit ute på remiss hos en lång rad aktörer, lagt fast strategin för hur slutmålet ser ut. I korthet innebär strategin att dagens indelning av det fasta telenätet i riktnummerområden slopas och att samma nummerserier används för både fasta och mobila tjänster.

– Vi kommer inte att göra något aktivt arbete med nummerplanerna nu utan det handlar om att se över regelverken så att de blir möjliga, säger Bo Martinsson på PTS.

Hålla kostnaderna nere

En viktig orsak till att myndigheten vill skynda långsamt är att kostnaderna för såväl operatörer som privat- och företagskunder ska bli så låga som möjligt. Till exempel vill PTS se att prisskillnaderna mellan samtal till fasta och mobila näten utjämnats innan nummerserierna blir gemensamma.

– När de gjort det, eller senast om fem år, vi att göra en ny översyn. Sedan blir det en övergångsperiod, säger Bo Martinsson.

Det innebär att olika operatörer kan komma att stöpa om sina nummerplaner lite olika fort.

Se över interna företagsnummer

Den första förändring som ändå blir verklighet inom bara ett till tre år är att konsumenter kommer kunna flytta med sig sitt nuvarande telefonnummer inklusive riktnummer när de byter bostadsort.

För företag som står i begrepp att göra förändringar av sin telefoni är det på sin plats att ta med de kommande förändringarna av nummerplanen i arbetet.

– Både operatörer och företag kan ha interna nummer och funktioner som påverkas och då är det ett bra tillfälle att se över dem så att de anpassas till de nya planerna, säger Bo Martinsson.

Hela PTS strategi för ny nummerplan kan du ladda ner här.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.