PTS: IPv6-utvecklingen svag i Sverige

Nyheter Bristande efterfrågan från kunderna gör internetleverantörer ointresserade. Så summerar PTS IPv6-utvecklingen i landet.

PTS: IPv6-utvecklingen svag i Sverige

Skiftet från IPv4 till IPv6 har beskrivits som nödvändigt. Men i Sverige går det trögt och jämfört med många andra länder i Europa ligger vi efter.

PTS har för fjärde gången frågat drygt 250 internetleverantörer om och hur de tillhandahåller IPv6 i det fasta nätet… och dessvärre kan myndigheten konstatera att inte mycket har hänt sedan 2019.

Eller som de skriver:

Inga siffror visar på att IPv6 är på väg att ta fart i Sverige.

Genomgången visar att IPv6 inte bara ”inte är på gång” – det går snarare bakåt i utvecklingen. Andelen internetleverantörer som uppger att de avser att införa det nya protokollet har minskat med fem procent jämfört med hösten 2019.

Skälet till detta är att väldigt få kunder efterfrågar IPv6 – och eftersom kundefterfrågan inte finns, så händer inget.

Snart slut på IPv4

Det är nu ett tag sedan den sista IPV4-adressen för nytilldelning gick på Europanivå. Dock har drygt hälften av de tillfrågade Internetleverantörerna kvar adresser för tilldelning. Dock så säger var femte av dessa att deras lager är slut innan året.

På ett sätt är det förvånande att det inte är mer liv i luckan kring IPv6. Adresserna är i princip slut och antalet uppkopplade enheter kommer raskt att skjuta iväg. Och eftersom allt som ska nås via nätet behöver en IP-adress kan det här utvecklas till en flaskhals.

PTS säger att de kommer fortsätta att följa utvecklingen.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.