PTS kan ge rum för nya 3g-tekniker

Post- och telestyrelsen, PTS, har nu beslutat att pröva en ansökan från Hi3G om att använda alternativ teknik för ytterligare utbyggnad av 3g-nätet. De andra 3g-operatörerna får också möjlighet att titta på alternativa lösningar och eventuella vitesförelägganden på grund av förseningar skjuts på framtiden.

PTS kommer nu att pröva ansökan från Hi3G som bland annat gäller en utbyggnad med hjälp av tekniken CDMA 450. Samtidigt för de övriga operatörerna får också en chans att visa att de kan säkerställa en utbyggnad av 3g-nätet med alternativ teknik. Beslut om böter för de som inte uppfyllt kraven på utbyggnad i tid läggs på framtiden.

– Vi kommer att avvakta med vitesföreläggandet, säger Marianne Treschow, generaldirektör på PTS och betonar samtidigt att myndigheten fortfarande vill ha en snabb utbyggnad.

Kraven på alternativa tekniker har kommit från flera håll. För två veckor sedan skrev några forskare och företrädare för jordbruk, skogsbruk och renskötsel ett öppet brev till PTS där de krävde att myndigheten bör ompröva 3g-tillstånden för att även inkludera tekniker som kan ge 3g till glest befolkade områden. Internationella Handelskammarens svenska avdelning har ställt liknande krav i ett brev till infrastrukturminister Ulrica Messing. Mats Nilsson, forskare på KTH och en av dem som stod bakom brevet till PTS, är nöjd med beslutet och tror att det är positivt för hela landet:

– Det gynnar både forskning och industri.

PTS har sitt nästa styrelsemöte i augusti och då kommer frågan om vitesföreläggande åter att finnas på dagordningen. Men när något beslut om detta kan tas vill inte Marianne Treschow uttala sig om.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.