PTS: Kraftfullare åtgärder för IPv6 krävs

Internet Skynda på införandet av IPv6. Den uppmaningen ger PTS som bedömer att konsekvenserna av att inte införa den nya adresseringen kan lägga krokben för digitaliseringen.

PTS: Kraftfullare åtgärder för IPv6 krävs

Det är ett tag sedan som de första signalerna om att IPv4-adresserna snudd på är slut. Men trots det har den senaste versionen av internetprotokollet, IPv6, som ska ta vid – knappt kommit ur startgroparna i Sverige.

PTS har sedan 2010 genomfört ett antal åtgärder för att främja införandet av IPv6, men dessa har endast gett blygsamma resultat. För jämfört med andra länder ligger Sverige långt efter.

Därför gör myndigheten bedömningen att kraftfullare åtgärder krävs om man inte vill riskera samhällets fortsatta digitalisering.

Två trösklar

Så vad är det som håller tillbaka? PTS lyfter fram att de två främsta hindren som bromsar är låg efterfrågan från offentlig sektor samt att tillhandahållandet av IPv6-kompatibla anslutningar är starkt begränsat.

För att komma tillrätta med detta föreslår PTS att regeringen ställer krav på statliga myndigheter, kommuner och regioner att se till att deras it-infrastruktur stödjer IPv6. Vidare bör man även överväga lagkrav som innebär att operatörer av fasta och och mobilen kommunikationstjänster ska ha en skyldighet att tillhandahålla IPv6 i sina nät.

Krävs nya regler

Men det krävs lite handpåläggning från lagstiftarna. För när PTS analyserat nu gällande lagstiftning och EU-rättsakter – ser de att regelverket inte är tillräckligt för att man ska kunna tvinga operatörer att alltid inkludera IPv6-adressering.

Utöver detta föreslår PTS även att de ska få mer finansiering för att driva IPv6-forum vidare samt att de ska få mer medel till sin löpande verksamhet för att kunna påskynda införandet.

Läs PTS slutrapport om IPv6 i Sverige här

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.