PTS kräver bättre rutiner för byte av bredbandsoperatör

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, måste konsumentflytt, operatörs- och produktbyte fungera både enskilt och i kombination med varandra utan att konsumenten drabbas av långa avbrott.

En effektiv konkurrens förutsätter att konsumenten enkelt ska kunna göra aktiva val, till exempel val av operatör. Syftet med en process för operatörs- och produktbyte är att säkerställa att konsumenten kan byta bredbandsoperatör med ett minimum av begränsningar av tillgängligheten i tjänsten.

PTS konstaterar att bristen på automatiserade beställningsrutiner hos Teliasonera leder till manuellt arbete med förhöjda kostnader och förseningar som följd. Risken finns att konsumenterna väljer att inte byta operatör på grund av en omständlig hantering.

Den 16 juli i år förelade PTS Teliasonera om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar och i dag förelägger PTS alltså Teliasonera om bättre rutiner också vid operatörsbyte.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.