PTS kräver bitström inom en månad

Teliasonera måste offentliggöra ett referenserbjudande om bitströmstillträde inom en månad. Det kräver Post- och telestyrelsen efter att Regeringsrätten nyligen beslutade att inte pröva Telias överklagande.

Teliasonera måste erbjuda grossistkunder bitströmstillträde efter Regeringsrättens beslut (se även länkad artikel). Redan 2004 beslutade PTS i ett så kallat skyldighetsbeslut att Teliasonera måste erbjuda andra operatörer bitströmstillträde. Teliasonera överklagade beslutet och det har därefter stoppats i flera år i väntan på länsrättens och kammarrättens utredning. Den 31 januari i år avslog dock Regeringsrätten överklagandet och därmed trädde skyldighetsbeslutet i kraft på nytt.

Två dagar efter beslutet begärde PTS av Teliasonera att företaget skulle offentliggöra ett erbjudande med omedelbar verkan. Det har dock inte skett än och därför kräver PTS nu att Teliasonera offentliggör ett referenserbjudande om bitströmstillträde senast den 14 mars 2007. Eftersom Teliasonera redan i juli 2006 hade lagt ut ett bitströmserbjudande på Skanovas hemsida – som dock drogs tillbaka i väntan på rättsprocessens utgång – anser PTS att Telia inte kan kräva extra tid för att ta fram ett nytt erbjudande.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.