PTS lättar på bredbandsreglering

Reglering Nya EU-rekommendationer och en positiv utveckling när det gäller fiberutbyggnaden gör att kommunikationsmyndigheten PTS beslutat sig för att lätta på regleringen kring hur konkurrenter får tillgång till Telias fibernät. Men de nya reglerna gynnar varken konkurrensen eller framtida fiberutbyggnad menar konkurrenterna.

Regleringen för hur andra operatörer ska få tillgång till Telias fibernät är uppdelat i två delar. Den första och enligt PTS viktigaste delen är den som handlar om möjligheten att använda Telias nät för den sista sträckan från en telestation och ut till slutkunden. Här har PTS bestämt sig för att från och med den 1 december 2016 ta bort den prisreglering som gäller idag.

Istället förstärks Telias skyldighet att på alla sätt behandla de operatörer som vill använda nätet på samma sätt som den egna operatörsverksamheten, det gäller såväl processer och rutiner som prissättning. Andra operatörer ska därigenom även framöver kunna erbjuda slutkunderna samma typer av tjänster som Telia även där de inte har egna nät ända fram till kundens fastighet.

Centralt tillträde avregleras helt

Den andra delen av regleringen handlar om det som brukar kallas bitströms-tillträde eller centralt tillträde, det vill säga att möjligheten att agera virtuell operatör i Telias nät och inte bara utnyttja fiberförbindelserna från en telestation. Regleringen som funnits på detta område försvinner nu helt. Bedömningen från PTS är att regleringen inte behövs eftersom tillträden av den här typen inte varit speciellt efterfrågade, totalt har det handlat om cirka 19 000 slutkunder att jämföra med omkring en halv miljon som berörs av den lokala tillträdesregleringen. PTS menar också att det här finns en fungerande marknad med ett antal leverantörer utöver Telia.

Skilda åsikter om resultatet

Skillnaderna i det faktiska resultatet av de nya regleringarna bedöms av PTS som små.

– Sverige har en stark utveckling i fiberutbyggnaden där flera aktörer investerar. Med dessa nya regler vill vi stimulera konkurrensen på marknaden och kundernas valfrihet och ge förutsättningar för fortsatta investeringar, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS, i en kommentar till beslutet.

Men han får mothugg av ett flertal av Telias konkurrenter, däribland Comhem som överväger om de ska överklaga beslutet.

– Göran Marbys uttalande är ganska talande. Å ena sidan kommer reglerna inte att få så stor betydelse, å andra sidan stimulerar de investeringar och konkurrens… , säger Mats Lager, strategisk produktchef för villamarknaden och öppna nät hos Comhem.

”Telias marknadsdominans ökar”

Mats Lager anser att de nya reglerna bara innebär kraftiga lättnader för Telia och har svårt att se hur de kan ge förutsättningar för fortsatta investeringar för någon annan aktör eller öka slutkunderna valfrihet.

De nya reglerna innebär nu enbart kraftiga lättnader för Teliasonera – inte för någon annan aktör. Hur lättnader för Teliasonera kan ”ge förutsättningar för fortsatta investeringar” från någon annan aktör än Teliasonera framgår inte av besluten. Det framgår därmed heller inte hur reglerna kan stimulera konkurrensen och kundernas valfrihet.

– Teliasoneras marknadsdominans har ökat sedan PTS förra skyldighetsbeslut 2010. Det framgår med all önskvärt tydlighet av PTS egen marknadsstatistik. Teliasonera ökar nu takten ytterligare. Under bolagets Capital Markets Day 2014 deklarerade Teliasonera att man avser att investera 9 miljarder i fiberutbyggnad under 2015–2018. Comhem ser inte att någon aktör kan svara upp mot det, säger Mats Lager.

Landsbygden får betala

Även IP-Only är kritiska till det nya regleringsbeslutet och menar att det kommer att drabba kunderna utanför tätorterna.

– Risken med avregleringen är att den öppnar upp för Teliasonera att differentiera sina priser, vilket kan leda till både ”klämeffekt” och geografisk korssubventionering. Det vill säga låga priser i kommuner med konkurrens hämtas igen genom högre priser i kommuner utan konkurrens. De stora förlorarna på en sådan utveckling blir i så fall landsbygden där konkurrensen oftast är betydligt sämre. Då riskerar vi en situation där landsbygden får betala tätorternas fiber, säger Mikael Sahibzada, chefsjurist på IP-Only till nyhetsbrevet Telekomnyheterna.

Kopparreglering hämmar skillnader

Att det kan bli prisskillnader mellan olika platser är PTS medvetna om. Ändå har myndigheten haft slutkundernas bästa i fokus menar Peter von Wowern på PTS konkurrensavdelning.

– Den lätta delen av fiberutbyggnaden i Sverige är nu avklarad och kvarstår gör den svåra delen med att exempelvis nå alla villor med fiber. Den utbyggnaden kommer att gynnas av lättnaderna i regleringen. Den kvarvarande regleringen kommer när det gäller kopparnätet kommer också att verka hämmande på för stora prisskillnader, säger han.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.