PTS skjuter fram tilldelningen av frekvenser

Mobilnät Ingen tilldelning i början av 2020. Post- och telestyrelsen meddelade i fredags att de inte kommer att tilldela frekvenser i 3,5- och 2,3 GHZ-banden som beräknat.

PTS skjuter fram tilldelningen av frekvenser

Det var tänkt att det skulle bli en ny spektrumauktion under första kvartalet 2020. Men icke. På grund av ändringarna i lagen om elektroniskt kommunikation så måste PTS att skjuta upp sin tänkta tilldelning.

Lagen om elektronisk kommunikation, eller LEK som den kallas, ska ändras. Detta efter det stora debacle kring kinesiska telekommunikatinsföretaget eventuella säkerhetsbrister. Ändringarna innebär att PTS numera ska beakta Sveriges säkerhet vid tilldelning av tillstånd för att använda radiosändare. Denna ändring avses träda i kraft i och med årsskiftet.

Det har gjort att PTS nu för samtal med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och även om det inte finns något datum satt – så hoppas myndigheten att det ska gå att genomföra tilldelning av frekvenserna ”så tidigt som möjligt” under 2020.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!