PTS: Näten fortfarande i stabilt driftläge

Mobilnät Trots massflytt av kontorsarbetare från lokal till vardagsrum – står svenska nät pall. Det skriver PTS som följt läget som coronapandemin försatt världen i.

PTS: Näten fortfarande i stabilt driftläge
Foto: Net4mobility

 

PTS har löpande kontakt med operatörerna för att ha en aktuell och uppdaterad bild av hur belastningen för mobil- och bredbandsnät ser ut. Och trots att vissa olycksfåglar har kraxat om att kapaciteten tar slut – är verkligheten en annan.

I ett inlägg skriver PTS att hemarbete och distansundervisning inte märkbart påverkat nätkapaciteten negativt. Snarare tvärtom. Lägesbilden visar att kommunikationsnäten klarar av de förändrade trafikmönstren och att förmågan är god hos operatörerna.

Det som märks är dock att operatörerna fokuserar på drift och underhåll av befintlig verksamhet snarare än utbyggnad, samt att de vidtar åtgärder för att kunna hantera nuvarande situation både på kort och längre sikt.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!