PTS nobbar alternativa 3g-tekniker

Post- och telestyrelsen godkänner inte Tres och Vodafones ansökningar om att använda Cdma2000-tekniken på 450-bandet, utan kräver fortsatt utbyggnad med umts. Tre överväger att överklaga eller att åter kräva omförhandling om licensvillkoren.

Som skäl till sitt beslut uppger PTS att de vill undvika försämringar för konsumenterna, till exempel att de blir tvungna att ha två olika telefoner för de båda teknikerna. PTS anser inte att det är möjligt att korsa umts med andra tekniker på ett bra sätt. De menar också att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet fram till 2008 inte är tillräckligt för att kunna erbjuda både tal- och datatjänster av hög kvalitet.

Sänkta signalkrav

Myndigheten sänker dock kraven på signalerna från basstationerna i vissa områden, vilket ska innebära att operatörerna kan minska antalet återstående basstationer med upp till en fjärdedel. Det är en justering av ett tidigare beslut om sänkt signalstyrka. Utifrån detta beslut har man bestämt sig för att skjuta på eventuella vitesförläggande till våren. Tidsplanen för utbyggnaden utökas också ännu en gång, hur lång den blir får vi också veta i vår.

Tre kan överklaga

Tre beklagar beslutet och menar att det i första hand kommer att gå ut över de som bor i glesbefolkade områden.

– Norrland hade kunnat få fullgoda 3g-tjänster, men blir nu ett mobilt b-lag, kommenterar Erik Hörnfeldt, informationschef på Tre.

Operatören funderar nu på att överklaga beslutet till länsrätten. Eventuellt kommer de även att damma av sin gamla ansökan om en omförhandling av licensvillkoren. Den har redan lämnats in till PTS en gång, men togs tillbaka eftersom Tre ville avvakta myndighetens beslut om alternativa tekniker. Tills vidare fortsätter Tre att bygga ut sitt nät med cirka 100 basstationer per månad. Huruvida det blir färre stationer att bygga i och med de lägre kraven på signalstyrka vill inte Erik Hörnfeldt uttala sig om.

Vodafone positiva

På Vodafone är man inte förvånade över beslutet. Men vd Graham Maher visar en oväntat positiv attityd. Han välkomnar lättnaden vad gäller signalstyrkor och tycker att det är bra att PTS förespråkar samarbete mellan operatörerna genom mastdelning. Vodafone kommer inte att överklaga så länge de känner att den nya tidsplan som PTS har utlovat att sätta upp för utbyggnadsarbetet är rimlig.

Öppning för kombination

I sina avslag till Tre och Vodafone lämnar PTS en liten öppning för deras teknikförslag, sett i ett längre perspektiv. PTS menar att eftersom umts och cdma2000 båda går mot att vara helt ip-baserade så kommer de att kunna kombineras i framtiden. Detta förutsatt att det finns fullgoda terminaler för cdma450-nätet och att näten kunnat integreras ordentligt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.