PTS: ”Operatörena måste skriva tydligare avtal”

Kommunikationsmyndigheten PTS har surnat till över operatörernas snåriga avtal för bredband och telefoni. Nu kräver myndigheten tydligare avtal som konsumenterna kan förstå.

Det måste vara tydligare vad som ingår och vad som inte ingår när man köper ett abonnemang för bredband eller telefoni. Till exempel vilken hastighet man kan förvänta sig, hur stor datamängd som ingår och om det finns viss typ av trafik som blockeras av operatören. Det menar PTS som har skickat ut ett förslag på nya riktlinjer för hur ett avtal ska vara utformat på remiss.

– Vi ser det här som ett viktigt verktyg i vårt arbete för ett öppet internet. Vi vill se tydligare information om eventuella begränsningar i bland annat bredbandsabonnemang. Då blir det lättare för konsumenterna att välja abonnemang där de kan använda alla typer av tjänster, säger Anna Montelius, jurist på PTS.

Bland annat föreslår PTS att avtalen ska innehålla en enklare sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet så att även den som inte orkar läsa igenom hela avtalstexten får omfattningen av avtalet klart för sig.

I slutet av februari ska operatörerna och andra remissinstanser ha talat om vad de tycker om myndighetens förslag.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.