PTS: Så påverkade pandemin telekommarknaden 2020

Mobilnät En rejäl ökning av datatrafiken samt första skymten av 5g. I PTS rapport Svensk telekommarknad 2020 så belyses hur pandemin påverkade vårt användande av telefoni och bredband.

PTS: Så påverkade pandemin telekommarknaden 2020

Det kommer nog inte som någon överraskning att coronapandemin har haft stor påverkan på hur vi lever, arbetar och förbrukar data. När nu Post- och telestyrelsens årliga rapport om hur den svenska telekommarknaden utvecklats så får vi reda siffror på det hela.

Myndigheten skriver att mobilnäten användes mer intensivt än tidigare och datatrafiken i näten ökade med 36 procent mot året innan. Det kan jämföras med 2019 där ökningen var på 26 procent.

Första 5g-datan i rapporten

Fortfarande går snudd på all datatrafik via 4g-näten, men för första gången så kan även en del 5g-trafik skönjas.
Antalet samtalsminuter i mobilnäten ökade med elva procent, vilket tär den snabbaste ökningstakten på flera år. Så vi har börjat prata mer i telefonerna, däremot så sms:as det mindre. Det senare minskade nämligen med 17 procent under 2020.
– Förändrade beteenden under pandemin kan ha förstärkt några av de trender vi sett under många år, inte minst den ökade användningen av mobilnäten. Hemmen har av många använts för såväl undervisning som arbete under 2020 vilket ökat kraven på snabbt bredband, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

I rapporten framgår det även att antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med nio procent och nu står fiber för tre fjärdedelar av alla fasta abonnemang. Vidare så är nu mer än 80 procent av de fasta bredbanden på minst 100 Mbit/s i nedladdningshastighet.

Ta del av hela rapporten här.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!