PTS reglerar inte internationell roaming

Post- och telestyrelsen har bestämt sig för att inte reglera internationell roaming för mobilsamtal. Men det är inte för att marknaden fungerar som den ska, utan för att lagstiftningen och myndighetens verktyg inte räcker till.
Nu hänger det på EU-kommissionens nya förslag.

Internationell roaming är en av de 18 delmarknader som PTS ska granska med jämna mellanrum. Myndigheten har efter sin senaste genomgång kommit fram till att inte införa särskilda skyldigheter för operatörer på den här marknaden.

Men det betyder inte att PTS är nöjd med konkurrensläget för internationell mobilroaming. Nej, generaldirektören Marianne Treschow pekar på en rad problem.

”De höga inträdeshindren, den bristande prisdynamiken och höga koncentrationen mellan ett fåtal aktörer utgör sådana konkurrensproblem som det finns ett starkt intresse av att komma till rätta med om syftet med EkomL och det EG-rättsliga regelverket ska kunna uppnås”, skriver hon i rapporten.

Enligt Marianne Treschow är det nuvarande regelverket inte utformat så att nationella åtgärder kan råda bot på problemen. PTS ställer därför sitt hopp till det förslag som EU-kommissionär Viviane Reding presenterade i somras (se länkad artikel), och tänker noga följa utvecklingen på marknaden för internationell mobilroaming.

Samtidigt visar en sammanställnig att Sverige är det land i EU där flest delmarknader inom it och telekom inte ansetts behöva särskilda skyldigheter för operatörerna. På sju delmarknader har PTS fattat beslut om att sådana skyldigheter inte ska införas.

– Särskilda spelregler för telemarknaden ska bara finnas där de behövs. Fungerar konkurrensen ska marknaden få sköta sig själv. Det är grundtanken i vårt arbete och i EU-regelverket, säger Marianne Treschow. 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.