PTS ropar på nödroaming

I ett katastrofläge ska exempelvis fält- och vårdpersonal kunna använda det mobilnät som fungerar bäst. PTS efterlyser därför nödroaming och att operatörer och elbolag blir bättre på att skydda knytpunkter än idag.

Post- och telestyrelsen har idag lämnat en rapport till regeringen om stormen den 8-9 januari i år. Där pekar myndigheten främst på behovet av roaming mellan mobilnäten i sådana nödlägen.

”Om telenätet slås ut borde reparationspersonal och vårdpersonal automatiskt kunna använda det mobiltelenät som fungerar bäst”, skriver PTS och konstaterar att telekommunikationer är särskilt viktiga i katastrofsituationer.

Informera bättre

Därför måste teleoperatörer och elbolag fortsätta utveckla samarbetet med att skapa reservförbindelser och skydda teleknytpunkter. Detta för att undvika att telekommunikationer och elnät slås ut vid katastrofsituationer, som exempelvis stormar. PTS kommer att verka för att sådana lösningar kommer till stånd på marknaden och kommer att följa utvecklingen noga.

PTS menar också att teleoperatörer bör utveckla formerna för att informera om störningar i näten då informationsbehovet är stort i katastrofsituationer.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.