PTS: Så blir inriktningen för 26 GHz-bandet

Mobilnät De kommande åren kommer 26-GHz bandet bli tillgängligt för användning av 5g. Nu presenterar PTS hur de ska gå tillväga – samt vad som ska gäller för frekvensbandet.

PTS: Så blir inriktningen för 26 GHz-bandet

Frekvensband ses i telekombranschen som en strategiskt viktig naturresurs. Den är ändlig och åtråvärd – och i vissa fall väldigt dyr. I fjol så var det stor auktion av det 5g-viktiga 700 MHz bandet och en även 2,3- samt 3,5 GHz-banden ska även de gå under klubban.

Nu presenterar PTS hur de vill gå vidare för att möjliggöra 5g i Sverige.
Det första man vill göra är att öppna 850 MHz i frekvensutrymmet 24,25-25,1 GHz-bandet för lokala tillstånd. Något som myndigheten beräknar kommer att ske senast 2021. De här tillstånden kommer fram till 2025 vara begränsade för inomhusanvändning.

I bandet ovanför, 25,1-27,5 vill PTS öppna 2 400 MHz för 5g och auktionera ut det här i block som är geografiskt avgränsade till större tätorter samt yttäckande tillstånd utanför dessa. Målet är att kunna ge ut blocktillstånd för Stockholm, Göteborg och Malmö giltigt från 1 januari 2025 och året efter för resterande större tätorter. De övriga yttäckande tillstånden ska kunna tilldelas med giltighetstid från 1 januari 2026.

För den befintliga användningen av 25-GHz-bandet är nuvarande inrikting att den ska upphöra 2024 i de tre storstadsregionerna och 2025 i övriga landet. De som i dag har tillstånd kan ansöka om förlängning för de radiolänkar som de vill ha i fortsatt drift.
Radiolänk i 28 GHz-bandet ska upphöra vid utgången av 2029.

Det här är vad som gäller nu, men PTS kastar in en brasklapp och skriver att de anser att en uppdaterad behovsanalys ”bör” genomföras 2022.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.