PTS: Så här går höstens 5g-auktioner till

5g I våras bjöd PTS in till auktion – och i november får vi reda på hur de 5g-viktiga spektrumen i 3,5- samt 2,3 GHz-banden fördelas. Så här ser hela auktionsförfarande ut.

PTS: Så här går höstens 5g-auktioner till

En ändlig och oerhört viktig resurs. För operatörer är spektrum i rätt frekvensband ett måste för att de påbörjade 5g-satsningarna ska kunna bli av. Och just att utrymmet är efterfrågat gör att det inte går att dela ut i en handvändning. Men hur går det hela till? Telekom idag tog kontakt med Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys på Post- och telestyrelsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår unika digitala Premium-tjänst öppen bara för prenumeranter.
  • Ett nischat nyhetsbrev för just ditt intresseområde; Professional eller Contact Center.
  • Full tillgång till vår digitala kunskapsbank med över 16 000 artiklar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Spektrumauktioner är i sig inget nytt, PTS har hållit dessa flertalet gånger sedan monopolet Televerket upplöstes. Men en sak är nytt för den här gången… och den handlar om rikets säkerhet.
– Det är nytt och vi har fått hjälp att ta fram ett antal frågeställningar av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. De som är intresserade av att delta i auktionen har fått besvara de här innan sommaren, säger hon.

De inkomna svaren har genomgått en initial bedömning av PTS och sedan lämnats över till de båda andra myndigheterna som då gör sina bedömningar utifrån respektive kriterier för vad som är viktigt för rikets säkerhet. Hur många som har skickat in svar för bedömning är inget som PTS i dag kan lämna svar på.
– Jag kan inte säga mer än att det rör sig om en eller flera. Först den 20 oktober kommer vi meddela vilka budgivare som är med i auktionen. Det här är ju helt nytt, tidigare har man behövt ha en bankgaranti direkt för att visa att man är seriös i auktionen, säger hon.

Klockauktion med efterföljande placeringsrunda

Så hur går då själva auktionen till? Telekom idag har tidigare pratat med de stora operatörerna i Sverige och samtliga har sagt att få sammanhållet spektrum i de nya frekvensbanden är ”livsviktigt”.
– Den här auktionen, som rent tekniskt faktiskt är två auktioner efter varandra, är en så kallad klockauktion med efterföljande placeringsrunda, säger Beckius.

Begreppet klockauktion syftar på att auktionsförrättaren börjar med att fråga hur mycket frekvens varje aktör är ute efter och vad man är villig att betala. Och så höjs priset vartefter.
– Det kommer att vara bud på generiska block som är väldigt snarlika. Vi kommer höja priset och slutar när efterfrågan och utbud möts. Hur de olika aktörerna värderar de olika blocken får vi se, men de är snudd på identiska. Man kan ha preferenser om att ligga i den övre eller lägre delen av frekvensbandet. Detta då det kan vara angeläget att ha en placering närliggande sitt nuvarande spektrum.

Konkurrensanalys inför varje auktion

Anna säger att själva förfarandet är välkänt och något man har använt sig av förut. Auktionen kommer även gå över internet via säkrad programvara och med hjälp av en Londonbaserad auktionskonsult.
Men för att försäkra god konkurrens finns det vissa spärrar som gör att en aktör inte kan köpa allt tillgängligt spektrum.
– Vi gör en konkurrensanalys inför varje auktion och vi tar även med tidigare auktionsutfall i analysen. Om vi tittar på 700 MHz-bandet så var det en situation och nu är det en annan. Vi tar exempelvis med i vår analys att Tre inte fick frekvens då, men jag kan säga att det är bara en av flera parametrar.

Att man även genomför två auktioner direkt efter varandra innebär att PTS kan kontrollera konkurrensutfallet bättre. Myndigheten har även valt att tillämpa en annan princip.
– I 700 MHz-auktionen hade vi ett tak på hur mycket en aktör fick lov att ta, vilket inte garanterade ett visst antal aktörer. Nu tillämpar vi en form av mjukt spektrumgolv. Med golv så har vi styrt så att du kan få 80 MHz i spektrumbandet – och om du inte får de i den första auktionen så får du en slags förtur till 2,3 GHz-bandet.

”Gräddfil” för vissa i 2,3 GHz-auktionen

Och just det senare är enligt Anna Beckis viktigt ur konkurrenshänseende.
– Det som är speciellt här är att vi låter utkomsten i 3,5 GHz-auktionen trigga specialregler för auktionen av 2,3 GHz-banden. Det är mycket spektrum som auktioneras ut samtidigt, så det finns en risk för att det blir en  skev fördelning. För att minimera det har vi gjort så att någon som försökt få 80 MHz i den första auktionen men gått bet – får en gräddfil i auktion två. Då får du köpa utrymme i 2,3 GHz-bandet till lägsta bud, men med det sagt, blir det fler aktörer så blir det fortfarande budgivning.

Vad prislappen för utrymme i de 5g-viktiga frekvensbanden hamnar på är inget som enhetschefen vill uttala sig om. Hon säger att det inte finns något intresse i att priset ska bli skyhögt.
– I vissa länder har man sett den här typen av auktioner som ett välkommet tillskott till statskassan, men så är det inte här. Vi som myndighet har inte något politiskt tryck på oss och vi ser heller inte något positivt i att det blir höga auktionslikvider. Budgivningen startar på 100 miljoner per block, det har vi redan kommunicerat. Vi har även berättat hur vi kommer höja priset och använder oss då av en prishöjningsalgoritm för att det ska bli en väl genomförd auktion.

Anna Beckius säger att hittills har upptakten mot auktionen gått enligt plan och det som ligger närmast i tiden är att de aktörer som klarat sig genom den initiala genomgången nu har möjlighet att sätta sig ner med PTS, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att diskutera och eventuellt göra kompletteringar till sin ansökan. Därefter avslöjar PTS vilka som får vara med i auktionen (20/10) och 10/11 är de planerat att de hela drar igång.
– Jag vill inte spekulera i hur lång tid det kommer att ta, men jag skulle tro att det tar minst en vecka, säger Anna Beckius.

Viktiga datum för PTS 5g-auktioner 2020

17/4 – PTS publicerade inbjudan till auktionerna
11-15/5 – PTS, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen höll enskilda möten med intresserade aktörer
30/6 – Sista dagen för ansökan
3/7–oktober – PTS, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen genomför förhandsprövning av sökande aktörer
2-4/9  – Initialt godkända aktörer har möjlighet att sitta ner med PTS, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen för att komplettera sin ansökan. (Det här är enda möjligheten att komplettera sin ansökan.
20/10 – PTS meddelar vilka budgivare som godkänts
10/11 – Planerad start för auktionenerna

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.