PTS: Så ska mobiltäckningen på tåg bli bättre

Mobiltäckning Ett förslag och miljonstöd som ska ge resenärer bättre surf på fjärrtåg. Nu har PTS redovisat sin rapport om hur god mobil uppkoppling på tåg kan åstadkommas.

PTS: Så ska mobiltäckningen på tåg bli bättre

I Sverige har vi en otroligt god mobiltäckning, trots det så kan det brista rejält när det kommer till uppkoppling när man reser med tåg. Ett skäl är att tågens konstruktion är sådan att yttre signaler försvagas.

I ett regeringsuppdrag har PTS fått på sig att se över vilka åtgärder som kan göras för att råda bot på detta – och nu kommer rapporten.

Myndigheten anger att fyra saker är aktuellt för att stöd för att uppnå en bättre uppkoppling.

  1. Installation eller uppgradering av repeatrar ombord på tåg.
  2. Installation eller uppgradering av WiFi ombord på tåg.
  3. Tester med ny teknik, exempelvis fönsterglas som släpper igenom radiosignalerna.
  4. Förbättrad uppkoppling i tågtunnlar.

Vägledande för PTS i urvalet av åtgärder har varit att komplettera de insatser som tåg- och mobilbranschens aktörer redan vidtagit samt att åtgärderna kan genomföras under 2021 och 2022.
– De åtgärder som kan finansieras av PTS avgränsas till de högst trafikerade fjärrtågsträckorna i respektive landsdel. Dessa insatser är ett stöd och komplement till branschernas egna aktiviteter och kommer inte enskilt att lösa alla problem. Avgörande är att de samarbeten som redan etablerats fortgår, och att aktörerna fortsätter sina enskilda och gemensamma investeringar med syfte att förbättra upplevelsen för resenärerna, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor för insatser under 2021 och 2022. I PTS rapport ingår även förslag på modell för hur det statliga stödet ska fördelas.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.