PTS ser över konkurrensen

Med sikte på hållbar konkurrens inleder PTS nu ett första samråd kring nya spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation.

Syftet är bland annat att se till att kunderna ska kunna fortsätta att välja fasta telefoniabonnemang från flera leverantörer och kunna ringa till varandra oavsett vilken operatör man har abonnemang hos. I processen kommer PTS att se över fyra olika delmarknader: fast tillträde, fast samtalsoriginering, fast samtalsterminering och mobil samtalsterminering.

Marknadsaktörerna erbjuds fram till den 2 april 2012 att lämna synpunkter på PTS aktuella förslag. Myndigheten räknar därefter med att hålla ett andra samråd under sommaren 2012 och underrätta EU-kommissionen och övriga europeiska regleringsmyndigheter vad man kommit fram till. Några nya konkurrensfrämjande beslut lär dock inte klubbas igenom förrän i början av nästa år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.