PTS ser över reglerna för incidentrapportering

Operatörer Först när störningar är helt avhjälpta behöver operatörerna idag rapportera till PTS, men kommunikationsmyndigheten filar på nya regler som kan träda i kraft senare i år.

PTS har av Telenor informerats om veckans stora störning av fastnätstelefoni för företagskunder. Men dagens regelverk ställer egentligen bara krav på att den operatör som drabbas av driftstörningar ska lämna in en första rapport till myndigheten den första vardagen efter att störningen avhjälpts. Efter ytterligare två veckor ska en grundligare rapport lämna in som redovisar orsakerna och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera effekterna och undvika att samma problem uppkommer igen.

Först när båda rapporterna kommit in till PTS fattar myndigheten beslut om ifall de ska inleda ett tillsynsärende mot den aktuella teleoperatören. Men på PTS pågår just nu ett arbete med att skärpa föreskrifterna.

– Tanken har tidigare varit att inte störa operatörerna i arbetet med felavhjälpning men nu arbetar vi efter att de ska bli skyldiga att att rapportera redan dagen efter att en störning har inträffat, även om felet inte är avhjälpt. Vi överväger också att de redan då ska ange en preliminär orsak till incidenten, säger Erika Hersaeus, handläggare på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Incidentrapporteringen ska i första hand utgöra underlag för myndighetens tillsynsarbete.

– När det gäller det mer operativa arbetet har PTS en TIB-funktion (tjänsteman i beredskap) och vi arbetar enligt andra verktyg, till exempel med lägesrapportering som går ut på vår webbplats, säger Erika Hersaeus.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.