PTS skärper tonen om driftsäkerheten

säkerhet Under året väntas nya föreskrifter från PTS om driftsäkerhet för kommunikationsnät. Myndigheten byter nu från råd om hur företag ska arbeta, till föreskrifter.

Det nya förslaget till föreskrifter om driftsäkerhet – som nu skickats ut på remiss – omfattar krav för hur de som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och tjänster (operatörer, bland annat) ska leva upp till lagen om driftsäkerhet för elektronisk kommunikation. Föreskrifterna innehåller bland annat kontinuitetsplanering, riskanalys, incidenthantering och specifika krav på reservkraft och redundans.

– Grundorsaken till de föreslagna kraven är att samhället är mycket mer beroende av elektroniska kommunikationer idag. Det finns ofta en förväntan att det ska funka jämt och ständigt, men lagen ställer krav på ”rimlig” driftsäkerhet det vill säga ett grundläggande krav som vi nu har specificerat, säger Anna Wibom, projektledare och analytiker på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Föreskrifterna baserar sig på lagen om elektronisk kommunikation, LEK.

Ersätter råd

Tidigare har det funnits allmänna råd, som formulerades efter den svåra stormen Gudrun 2005. Råden var på plats 2007. Nu blir det alltså en föreskrift – skillnaden kan beskrivas som ett ”ska istället för ett bör”, som Anna Wibom uttrycker det.

– Sedan 2012 har vi krav på rapportering av betydande störningar och avbrott och det har gjort att vi får in mer information om vad som orsakar störningar och avbrott i nät och tjänster. Det har samtidigt varit ett väldigt stort skifte i vilken kommunikation vi använder, sedan allmänna råden beslutades, säger Anna Wibom.

Som ett exempel nämner hon att det tidigare varit mycket fokus på fast telefoni, och inte mobiltelefoni.

Ute på remiss

Fram till 23 februari är förslaget ute på remiss. Exakt när beslut om föreskrifterna fattas beror på vilka svar som myndigheten får in, men tanken är att beslutet ska fattas under den första halvan av det här året.

Den första september ska föreskrifterna vara på plats, men för de delar som kräver stora ekonomiska investeringar gäller en övergångsperiod under fem år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.