PTS: ”Sverige behöver en ny bredbandsstrategi”

bredband Förändrade samhällsbehov och nya förväntningar ställer krav på en ny bredbandsstrategi enligt Post- och telestyrelsen.

PTS: ”Sverige behöver en ny bredbandsstrategi”

Det är i rapporten ”Bredband till allt – åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige” som Post- och telestyrelsen når slutsatsen att Sverige är i behov av en ny bredbandsstrategi som måste utgå från dagens förändrade samhällsbehov.

Myndigheten menar att den nya strategin bör ta vid senast när den nuvarande bredbandsstrategin löper ut. Dagens bredbandsstrategi sträcker sig fram till 2025, då hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband enligt innehållet i strategin.

”Behövs ny strategi som breddar perspektiven”

– Samverkan och ett effektivt bredbandsstöd har varit, och kommer fortsatt vara, viktigt för digitaliseringen av samhället. Men det behövs en ny strategi som breddar perspektiven och hanterar de utmaningar vi ser framöver, inte minst inom digital inkludering och säkerhet, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

PTS konstaterar att bredband har blivit en förutsättning för samhällets utveckling i stort och för att fullt ut kunna vara delaktig i samhället och föreslår att ett övergripande mål för den nya strategin skulle kunna vara att Sverige ska ha tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt bredband där och när behov finns.

Enligt PTS finns det åtgärder som bör vidtas redan innan en ny strategi är på plats, bland annat när det gäller en utredning av stödfinansiering av trådlösa lösningar.

”Betydande för samhället funktion”

– Bredband har blivit så betydande för samhällets funktion och för våra vardagliga aktiviteter. En viktig förutsättning för den fortsatta digitaliseringen är att vi har ett bredband i framkant och att vi alla har möjligheten och viljan att använda internet och digitala tjänster, säger Dan Sjöblom.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.