PTS: Trådlös teknik en pusselbit i bredbandsmålet

Bredband En utmaning som trådlös teknik kan lösa. Så ser PTS på regeringens vision om med bredbandsmålet 2025. Dock kommer det fortfarande vara en stor utmaning.

PTS: Trådlös teknik en pusselbit i bredbandsmålet

Att nå bredbandsmålet till 2025, blir en utmaning. Det menar PTS som analyserat hur visionen ska kunna nås. Regering och ansvarige ministern Anders Ygeman säger att det ska nås och även om myndigheten säger att det finns goda möjligheter att nå ett av delmålen – är det svårare att ro det andra i hamn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

När det gäller det första delmålet, 98 procents täckning med 1 Gbit/s-fiber så ser det förhållandevis ljust ut… det är mål två, de sista 1,9 procenten som är det tuffa.

Enligt PTS så skulle det kosta 16-20 miljarder utöver de investeringar som marknadsaktörerna förväntas göra. Men det är om man använder fiber. Om man istället ansluter de sista för att nå 99,9 procent via mobilnäten skulle kostnaden bli lägre. Enligt myndigheten handlar det om runt två miljarder.

Av de tolv till 14 miljarder som 100 Mbit/s via mobilnäten uppskattas kosta handlar ungefär hälften av pengarna för kostanden att uppgradera sändarplatserna. Den andra hälften av kostnaden rör investeringar för att ansluta de mest utnyttjade sändarplatserna med fiber.

Lokala förhållanden avgör

Exakt hur utbyggnaden kan se ut i sådant fall är inget PTS gått på djupet med. Lokala förhållanden kommer spela en stor roll om det handlar om att man drar fiber eller använder sig av trådlös teknik.
– Samhället behöver fortsatt ta ett stort ansvar för att alla i Sverige ska få en bra bredbandsuppkoppling. Tillskotten av offentliga medel och en aktiv samverkan på lokal, regional och nationell nivå behöver fortsätta för att så effektivt som möjligt skapa dessa förutsättningar, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp.

Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97,5–98,5 procent att ha sådan tillgång år 2025.
Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97,5–98,5 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. PTS bedömer att 99,0–100 procent kommer ha sådan tillgång 2025.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.