PTS tvingar Telia till prissänkningar

Telias prissättning följer inte PTS fastställda regler. Nu beordrar myndigheten Telia att sänka priserna på grossistprodukterna hel och delad ledning, samt bitströms­tillträde via kopparnätet.

Efter Telias aviserade prishöjning som trädde i kraft den 1 januari 2012 har PTS haft operatören under granskning. Resultatet visar att den nya prissättningen på hel och delad ledning, inklusive biströmstillträde över koppar, inte följer de skyldigheter om kostnadsorienterad prissättning som myndigheten tidigare beslutat om. Därför beordras Telia snarast justera saken.

Telia menar å sin sida att det visst finns utrymme att höja priserna. Inte minst som företaget har lanserat en ny och billigare produkt som endast ger möjlighet att producera traditionella telefoniabonnemang.

Operatören hävdar att kostnaderna för felavhjälpning är högre för en access som används för bredband än för en access som enbart används för telefoni och att en differentierad prissättning för olika produkter som baseras på kopparnätet sammantaget leder till att företaget följer skyldigheten om kostnadsorientering.

Enligt PTS är dock den möjlighet till flexibilitet i prissättningen som Telia hänvisar till inte relevant i detta fall och priserna ska vara sänkta senast den 23 februari.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.