PTS: ”Vi kan inte ta beslut på löften”

– Teknikutvecklingen går hisnande fort, men vi kan inte ta beslut på löften, säger Marianne Treschow, generaldirektör på PTS. Hon menar att Tre och Vodafone misslyckats med att visa att de kan säkerställa kvalitetskraven på 3g-nätet med hjälp av alternativ teknik.

Videoöverföring är ett område som Marianne Treschow ser som problematiskt med så kallad glesbygds-3g. På det och på flera andra områden anser inte PTS att Vodafone och Tre har kunnat säkerställa kvaliteten med cdma2000. Hon ser däremot ingen motsättning mellan att 3g-operatörerna fortsätter sin utbyggnad med umts samtidigt som Nordisk mobiltelefon fått tillstånd att använda 450-bandet, något som många ser som en femte 3g-licens.

– De kompletterar varandra och det kan även leda till konkurrens mellan näten, vilket är bra för konsumenten, hävdar Marianne Treschow.

De vitesförelägganden som kan bli aktuella i vår ska inte ses som straff, utan som en åtgärd för att få saker gjorda, menar Marianne Treschow. Hur stora de blir vill hon inte uttala sig om ännu. Marianne Treschow tror inte att det finns risk för att någon av operatörerna kommer att välja att betala vite för att slippa bygga färdigt sitt nät.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.