PTS vill driva igenom lagändring

David Troëng på PTS är försiktigt optimistisk till Telias beslut att frivilligt dela upp sin verksamhet, så att koppar- och fibernät drivs som ett separat företag.
Men lagförändringen tycker han ändå ska genomföras.

PTS blev lite tagna på sängen av Teliasoneras pressmeddelande att man nu frivilligt delar upp sin verksamhet med bildandet av ett teleinfrastrukturbolag.

– Sent i fredags fick vi tips om att Telia hade något på gång, säger David Troëng chef för konkurrensavdelningen på PTS. Jag tycker det är mycket positivt att Telia nu är beredda att dela upp sin verksamhet.

Saker kvar att lösa

För PTS gäller det nu att så snabbt som möjligt sätta sig tillsammans med Telia för att i detalj gå igenom vad deras förslag innebär.

– Vi får titta på hur man valt att dela verksamheten och tillsammans hitta en tidplan, säger David Troëng. Sen vet vi från erfarenheterna i Storbritannien att det finns detaljer som är svåra att lösa, som vi även behöver gå igenom med Telia.

När BTs nätdel blev en självständig enhet fanns det svårigheter med hur tillgången till information och stödsystem som felanmälningar och information om abonnenter skulle lösas.

– Det behövs klara regler som gör det klart för Telia och de andra aktörerna vad som gäller, säger David Troëng, och vilka påföljderna blir om någon missgynnas på marknaden.

Ny lag behövs ändå

Även om PTS är försiktigt positiva till Telias ändrade attityd, ändra man sig inte om behovet av en ny lag.

– Det är centralt nu att få den nya lagändringen istånd, säger David Troëng. Den ger oss mandat att antingen tvinga fram eller på frivillig väg hitta en funktionell separation. Så även när vi nu sätter oss med Telia för att gå igenom deras uppdelning så bör handläggningen av lagförslaget fortsätta parallellt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.