PTS vill ha märkning för mobilmottagning

Tillsammans med sina nordiska och baltiska motsvarigheter vill PTS att EU tvingar tillverkarna att tydligt redovisa hur bra mottagning deras mobiler har.

I veckan har generaldirektörerna för de nordiska och baltiska telemyndigheterna träffats i norska Lillesand. Där bestämde de att gemensamt framföra krav till EU-kommissionen om en EU-gemensam märkning av mobiltelefoner. Genom den nya märkningen skulle mobiltillverkarna tvingas redovisa hur bra eller dåliga telefonerna är när det mottagning. Bakgrunden är att det visat sig vara stora skillnader i hur bra olika telefoner klarar av att kommunicera i mobilnäten. Dålig mobilteckning behöver med andra ord inte bara bero på operatörernas nät utan också på själva telefonen. Tanken med märkningen är att det ska bli lättare för konsumenterna att välja en telefon som ha goda mottagaregenskaper.

– Ett krav från EU på information om mobiltelefoners mottagaregenskaper skulle underlätta för konsumenter att kunna göra medvetna val av telefon utifrån deras behov, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

När och om en täcknings-märkning av mobiltelefoner blir verklighet återstår att se.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!