PTS vill underlätta för döva

Netwise har fått i uppdrag att leverera ett nytt system för text- och talöverföring via internet till Post-och telestyrelsen, PTS. Målsättningen är att ta texttelefonin in i mobiltelefoner och internet.

Projektet drivs av Tolkcentralen i Örebro och pågår till sommaren 2006. Målet är att etablera en central plattform som är publikt tillgänglig för texttelefoni mellan mobiltelefoner, internet och V.21 texttelefoner. Resultatet ska öka tillgängligheten till texttelefoni och ge bland andra döva och hörselskadade större möjlighet att kommunicera. Detta realiseras genom att texttelefoni finns tillgängligt i realtid från och till mobila användarterminaler och internet.

Ytterligare mål är att etablera en öppen standardisering för textfunktion i kommunikation via internet, mobilt eller fast internet, som kan fungera i dagens nät och som på ett effektivt sätt kan överföras genom dagens brandväggar.

Johnny Kristensen, projektledare hos Tolkcentralen:

– Det som är spännande med projektet är att vi för första gången flyttar funktioner som tidigare har krävt specialtillverkad utrustning och placerar dem som tjänster tillgängliga i det publika nätet, oberoende av specifik utrustning för användarna.

Taltelefoni kan inte användas av alla: människor som är döva eller hörselskadade använder i stället texttelefoni som alternativ. Tekniken utvecklades på 70- och 80 talet i Sverige och använder det vanliga fasta telenätet. Idag finns det fler mobiltelefonabonnemang än vanliga telefoner och samhället använder allt mer internetbaserade telefonilösningar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.