Rapport: Chefer och anställda inte överens om distansarbete

Kontoret Distansarbete har i dag blivit vardag, men alla är inte lika nöjda med detta. Enligt en ny rapport är det stor skillnad på vad chefer och anställda tycker om det nya normala.

Rapport: Chefer och anställda inte överens om distansarbete

I Global Workplace Report från NTT så har man tittat på hur företagen ser på arbetssätt nu när pandemin hållit världen i sitt grepp i över ett år. Och där framkommer det att utmaningarna varit stora.

En majoritet av de svarande i 1146 intervjuer menar att prestation och välmående för både företag och personal har försvagats.

Dock skiljer det sig en hel del vem man frågar. Chefer var i högre utsträckning nöjda med hur det hela utvecklats och svarar att den nya verkligheten med distansarbete dels kan ge effektivitet, men även förebygga utbrändhet samt hålla anställda nöjda. Det här återspeglas i svaret att 79 procent av cheferna tror att anställda nu föredrar distansarbete på heltid.

Störst andel vill tillbaka till kontoret

Men det här står i bjärt kontrast till vad de anställda som tillfrågats vill. Bara 30 procent vill flytta från kontoret på heltid. Faktum är att i uppdelningen fullt distansarbete, hybridarbete och fullt kontorsarbete – föredrar störst andel att återgå till sitt kontorsskrivbord. (30,30 respektive 39 procent)
– Just nu handlar allt om distansarbete. Men egentligen är det mer komplicerat än så när det handlar om de anställdas behov. Att inte lyckas se och agera baserat på det faktumet är ett reellt hot mot företagen, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT.

Vidare så säger många att de inte ser att arbetsgivaren bryr sig om deras hälsa och välmående (38 procent) och knappt en femtedel (23 procent) säger att de är nöjda med att jobba på sitt företag.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.