Rapport: Direktuppkopplingstjänster ökar enormt

Branschen En årlig ökning på 50 procent och en viktig del för konkurrenskraften. Enligt Global Interconnection Index kommer direktuppkopplingar mellan företag öka rejält.

Rapport: Direktuppkopplingstjänster ökar enormt

Varje år publicerar Equinix marknadsundersökningen Global Interconnection Index (GXI) – en rapport för att se hur utvecklingen inom direktuppkopplingstjänster ser ut. I årets upplaga framgår det att segmentet har en ljus framtid.
Enligt GXI kommer tillväxten ligga på 51 procent om året och 2022 ska den totala brandbredden vara på mer än 13 300 Tbit/s. Det innebär att bara inom interconnection så kommer 53 zettabyte data hanteras om året.

I rapporten tittar man även på bandbredden för de olika tjänsterna det vill säga kapaciteten för direkt och privat datatrafik mellan affärspartners. En del som är viktig för att kunna hålla konkurrenskraften i den digitala ekonomin.
Det som beskrivs är att företag själva behöver ta kontrollen över växande datamängder och öka hastigheten för dataytbyte mellan ett ökande antal moln och ekosystem.
– Tillväxten av bandbredd för interconnectiontjänster är en tydlig indikator på att företag i Sverige och över hela kontinenten i allt högre grad använder nya och innovativa sätt att kommunicera med sina kunder och partners för att hålla sig konkurrenskraftiga. Vi ser att företag använder interconnectiontjänster för att expandera sin verksamhet till nya regioner, länder eller storstadsregioner. Det visar att interconnection är en affärskritisk tillgång för företag som i allt större utsträckning vill arbeta över gränserna och bredda sin kundbas, säger Maria Sundvall, vd för Equinix Sverige.

Ur rapporten:
Datautbyte genom interconnectiontjänster är nödvändigt ur konkurrenssynpunkt
• GXI förutspår att företagsanvändningen av bandbredd för interconnectiontjänster kommer att öka med 64 procent årligen för att kunna hantera den växande mängden data. Denna tillväxt är snabbare än andra utbyten av affärsdata.
• GXI visar att storföretag i genomsnitt ansluter sig på nio fysiska platser och totalt 340 interconnection-uppkopplingar till nätverk, moln och affärspartners, för att kunna hantera de växande datamängderna.
• En separat undersökning som Equinix genomfört bland fler än 2 450 globala IT-chefer, visar att nästan hälften (46 procent) anser att interconnectiontjänster är ett viktigt verktyg för att driva den digitala omställningen. Fyra av tio IT-beslutsfattare anser också att interconnectiontjänster kan hjälpa deras företag att bli mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader.
Avstånd har störst negativ påverkan på prestandan för digitala affärer
• Att använda sig av direkta, privata anslutningar vid den digitala kanten ökar både prestandan i applikationerna och upplevelsen för användaren.
• Enligt GXI kräver dagens latenskänsliga arbetsbelastningar svarstider som sträcker sig från <60 ner till <20 millisekunder, vilket medför att IT-infrastrukturen behöver ligga närmare platserna där datan konsumeras.
• Enligt Equinix undersökning använder mer än en tredjedel (34 procent) av globala IT-chefer interconnectiontjänster för att öka anslutningshastigheten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.