Rapport: Europa släpar efter i digitalisering

Digitalisering Efter i 5g, men även på flera andra viktiga punkter. I en ny rapport framgår det att Europa måste höja tempot i sin digitalisering.

Rapport: Europa släpar efter i digitalisering

Data är framtiden och digitalisering är ett måste. Men trots att Europa uttalat sagt att de vill vara en stormakt när det kommer till detta – visar ny data att man hamnat på efterkälken i det globala perspektivet. Detta när det gäller investeringar och utrullning av viktig infrastruktur men även implementering av ai.

Det är i State of Digital Communications som branschorganisationen ETNO lyfter fram att även om det tagits stora kliv framåt – är det mycket jobb kvar.
Ett tydligt exempel på det är att bredbandsutbyggnaden i Europa endast ligger på 43 procent 2020 och väntas bara nå 50 % 2022.
Samma sak är det inom 5g. 2019 hade 12,9 procent av Europas befolkning 5g-täckning. Kvartal tre 2020 hade siffran ökat till 24,4 procent, vilket är bra. Dock är det bara en bråkdel av täckningen i USA som ligger på 76 procent för att inte tala om Sydkorea där 93 procent av befolkningen har 5g.

Tuff konkurrens och regleringar påverkar affärsvärdet

En förklaring är enligt ETNO att efterfrågan på 5g är svagare i Europa än i jämförbara regioner, vilket påverkar affärsvärdet för operatörerna.
Och det här är väldigt tydligt när man tittar på siffrorna för telekombranschen. I Europa investerar operatörerna en större del av sina intäkter i sina nät jämfört med USA och Japan. Men trots det är investeringarna per capita samt framförallt intäkt per mobilanvändare markant mycket lägre än i de båda jämförelseländerna.

I sin rapport menar ETNO att telekombranschen i Europa måste stärkas. Det är en sektor som ger annan industri möjligheter, men på grund av fragmenterad marknad samt i hög grad regelbegränsningar inom EU har operatörer svårt att att få till det.
– VI stödjer Europakommissionen i sin strävan att åstadkomma globalt digitalt ledarskap för EU. Det kräver ett förnyat fokus på investeringen i 5g, fiber och digital innovation. Digitala nätverk och tjänster är grunden för Europas globala konkurrenskraft och gröna återväxt, som i sin tur kommer ge europeiska medborgare möjligheter, säger Lise Fuhr, generaldirektör för ETNO, i ett uttalande.

Ladda ner rapporten ”The State of Digital Communications” här

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.